ειδήσεις
η εικονα τησ γησ
projekte
99 fotografien
installationen
ausstellungen
τα βιβλία
editionen
texte
videos
galerien
links
vita
kontakt - impressum

τα βιβλία
ΕΥΡΩΠΗ
Ένα καλλιτεχνικό βιβλίο με 11 χωματογραφίες και διάφορα κείμενα στα ελληνικά και στα γερμανικά καθώς επίσης και μια σειρά του Helge Leiberg.
Εκδόθηκε τον Ιούνιο 2010.
Σε αυτή την έκδοση υπάρχουν 19 αντίτυπα σε αραβική αρίθμηση και 3 σε ρωμαϊκή που φέρουν την ιδιόχειρη υπογραφή του καλλιτέχνη.